ATT Produkty i usługi Badanie szczelności i wytrzymałości kadzi transformatorowych

/+ Ulubione   


Badanie szczelności i wytrzymałości
kadzi transformatorów


Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do dopełniania olejem transformatorów
po impregnacji oraz do sprawdzania szczelności kadzi napełnionych transformatorów. Próba szczelności polega na wytworzeniu w kadzi nadciśnienia i sprawdzenia połączeń na obecność przecieków.
Urządzenie umożliwia dokonywanie jednoczesnych prób szczelności
dla 15 kadzi.

Zasada działania.

Uproszczony schemat technologiczny urządzenia przedstawiono na poniższym rysunku.


Zobacz więcej w dziale Pliki do pobrania

Zbiornik olejowy [Zb] napełniany jest za pomocą pompy [Po1].
Zawór [Z1] sprzężony z czujnikiem maksimum [H1] zapobiega przepełnieniu zbiornika [Zb].
Napełnianie badanej kadzi odbywa się za pomocą pompy [Po2] poprzez otwarte zawory [Z3] i [Z4].
Opróżnianie kadzi z oleju odbywa się za pomocą pompy [Po2] poprzez otwarte zawory [Z2] i [Z5].


Urządzenie pracuje w dwóch trybach:
ręcznym i automatycznym.

W trybie ręcznym
urządzenie sterowane jest za pomocą manipulatora radiowego.

W trybie automatycznym
urządzenie dokonuje próby szczelności kadzi.

Próba szczelności składa się z trzech faz:

napełniania

zwłoki

odpompowania.


Faza napełniania
polega na wtłoczeniu do kadzi takiej ilości oleju aby osiągnąć w niej
pożądane nadciśnienie.


Faza zwłoki
sprowadza się do odłączenia przewodu olejowego
łączącego kadź z urządzeniem i odczekaniu określonej ilości czasu,
po upływie którego kadź poddawana jest oględzinom na obecność przecieków.

Faza odpompowania
polegająca na odpompowaniu obliczonej ilości oleju z kadzi jest trzecią, ostatnią fazą.

Całością procesu steruje system komputerowy,
który dodatkowo umożliwia archiwizowanie wyników prób szczelności.Zobacz więcej w dziale Pliki do pobrania


Dziś: r.

-

Imieniny:

Choose your
 
Language version
Copyright 2006 © A-Tech-Trans. Łódź

createdby: Acricom.pl