ATT Produkty i usługi Uzdatnianie olejów elektroizolacyjnych

/+ Ulubione   


Uzdatnianie olejów elektroizolacyjnych


Wstęp.

Woda w oleju transformatorowym może występować w postaci wolnej (wydzielonej) i w postaci rozpuszczonej. Głównym źródłem wilgoci jest para wodna zawarta w powietrzu atmosferycznym.
Wodę wydzieloną można stosunkowo łatwo odseparować od oleju metodami mechanicznymi, np. w wirówce i nie będzie ona przedmiotem dalszych rozważań. Inaczej wygląda sytuacja z wodą rozpuszczoną. Według danych zawartych w "Life management of transformers, CIGRE WG12.18" maksymalna ilość wody rozpuszczonej zależy od rodzaju oleju, temperatury i może być przedstawiona następującym równaniem:

Ws = Wo exp (-B/T)

Gdzie Wo i B są stałymi zależnymi od rodzaju oleju. Dla olejów mineralnych największe znaczenie ma zawartość frakcji aromatycznych CA. Niektóre wartości przedstawiono w tabeli poniżej:

Kliknij, aby otworzyć okno z tabeląPowszechnie używany obecnie olej firmy Nynas typu Nytro10GBN zawiera 14% związków aromatycznych, natomiast Nytro3000 8%, a więc można przyjąć, że przy temperaturze 20°C w olejach tych może się maksymalnie rozpuścić ok. 50 ppm (gramów na tonę) wody.

Poziom zawilgocenia oleju używanego do napełniania transformatorów powinien być jak najbardziej odległy od poziomu nasycenia.
Według zaleceń "Ramowej instrukcji eksploatacji transformatorów"
olej pobrany z transformatora po jego końcowym napełnieniu nie powinien zawierać więcej niż 12 ppm wody w przypadku transformatorów
o napięciu znamionowym 400 kV i nie więcej niż 15 ppm dla pozostałych transformatorów grupy I i II.

Dodatkowo zaleca się, aby olej w transformatorach grupy I był dobrze odgazowany, dla transformatorów o napięciu znamionowym 400 kV całkowita zawartość gazów rozpuszczonych w oleju nie powinna przekraczać 0,5%.
Przy ciśnieniu atmosferycznym w oleju rozpuszcza się objętościowo ok. 10% powietrza.

Urządzeniami, które w procesie uzdatniania oleju zapewniają odpowiednie obniżenie zawartości wody i gazów są agregaty zawierające kolumnę próżniową.
W warunkach obniżonego ciśnienia z oleju odparowuje woda i usuwane są inne gazy.

Poniżej przedstawiono schematy i dane techniczne produkowanych przez naszą firmę typowych agregatów do uzdatniania oleju izolacyjnego.

Możliwe są inne wersje dostosowane do indywidualnych wymagań.Schemat pełnowymiarowy dostępny w dziale Pliki do pobrania


Schemat pełnowymiarowy dostępny w dziale Pliki do pobrania


Schemat pełnowymiarowy dostępny w dziale Pliki do pobraniaOznaczenia:

1. Zawór wlotowy oleju
2. Filtr wstępny, siatkowy
3. Pompa podająca olej
4. Wskaźnik (licznik) przepływu
5. Zawór odcinający, kulowy
6. Nagrzewnica elektryczna
7. Zawór odcinający, kulowy
8. Filtr dokładny 3µm
9. Sygnalizator zaniku przepływu
10. Zawór przelewowy 1,5 bar
11. Kolumna odgazowująca
12. Pompa wypompowująca olej
13. Zawór zwrotny
14. Zawór wylotowy oleju
15. Zawór obiegowy
16. Agregat chłodzący
17. Zawór zapowietrzający
18. Pompa próżniowa Rootsa
19. Separator kropel oleju
20. Pompa próżniowa, łopatkowa
21. Zawór do opróżniania nagrzewnicy
22. Zawór do opróżniania filtra
23. Zawór dodatkowy, zabezpieczający
24. Zawór do opróżniania rurociągów
25. Kurki probiercze
26. Zawór regulacyjny
27. Zawór elektromagnetyczny
28. Zawór elektromagnetyczny rozruchowy
29. Zawór upustowy, nadmiarowy


B - termostat zabezpieczający
dP - czujnik różnicy ciśnień
H1, H2, H3, H5- czujniki poziomu oleju
H4 - fotooptyczny czujnik piany
P - manometr
T - czujnik temperatury
V - miernik próżni
MI - miernik wilgotności oleju


Opis instalacji.


Podczas procesu uzdatniania z oleju usuwane są zanieczyszczenia mechaniczne, rozpuszczona woda i gazy.

Główne elementy instalacji:

 • zespół filtrów złożony z filtra zgrubnego, siatkowego oraz filtra dokładnego 3µm

 • nagrzewnica elektryczna o niskim współczynniku obciążenia powierzchniowego służąca do podgrzewania oleju do temperatury, w której proces odgazowania jest najbardziej efektywny (ok. 60°C)

 • próżniowa kolumna odgazowująca z koszem wypełnionym pierścieniami Białeckiego

 • zespół pomp próżniowych

 • zespół pomp cieczowych

 • układ sterowania i kontroli procesuParametry oleju.

Olej surowy:

 • zawartość wody 50 ppm

 • zawartość powietrza 10% objętościowo

Gwarantowane parametry oleju na wyjściu z agregatu z jedną pompą próżniową, łopatkową (rys.1, rys.2) po jednorazowym uzdatnieniu:

 • zawartość wody poniżej 10 ppm

 • zawartość gazów poniżej 0,5 %

Gwarantowane parametry oleju na wyjściu z agregatu z dwoma pompami próżniowymi, łopatkową i Rootsa (rys.3), po jednorazowym uzdatnieniu:

 • zawartość wody poniżej 5 ppm

 • zawartość gazów poniżej 0,2 %
Podstawowe dane techniczne agregatów.Kliknij, aby otworzyć okno z tabelą


Dziś: r.

-

Imieniny:

Choose your
 
Language version
Copyright 2006 © A-Tech-Trans. Łódź

createdby: Acricom.pl